3. Kan du få 13 rigtige?

Kan du få 13 rigtige?

I følgende multiple-choice opgave kan der for et spørgsmål være mere end 1 korrekt svar. Sæt hak alle steder, hvor du mener svaret er korrekt. Vær derudover opmærksom på, at du kun kan besvare opgaven 1 gang.

Dit navn
1.

Hvad betyder LCA?

2.

I en LCA laver man en vurdering af byggematerialer i de forskellige faser. Hvad skal man se på i forhold til driftsfasen?

3.

Et materiales evne til at optage og afgive fugt kaldes også for de hygroskopiske egenskaber.
Hvilke af disse materialer har hygroskopiske egenskaber, der betyder at de kan fungere som en buffer, der optager og afgiver fugt til rummet?

4.

Hvilken skade kan opstå, hvis der er en kuldebro?

5.

Hvilket af disse byggematerialer har den mindste afgasning til indeklimaet?

6.

Hvordan kan man begrænse afgasning fra kemiske fugemasser i byggeri?

7.

Hvor meget CO2 udledes der ved produktion af et ton cement?

8.

Hvor meget energi går der til at producere et ton lermørtel?

9.

Hvilke emissioner er der fra byggeri?

10.

Hvad betyder ’knappe ressourcer’?

11.

Hvad er forskellen på genbrug eller genanvendelse og genvinding?

12.

Hvordan opstår der typisk utætheder i dampspærren?

13.

Hvad er en kuldebro?