4. Opgaver med informationssøgning

Opgaver med informationssøgning

Vælg et emne, læs om det og fremlæg kort for klassen på baggrund af information fra portalen og evt. andre kilder.

Det kunne f.eks. være: Tegl, beton, kalk, ler, linoliemaling, linolieemulsionsmaling, halm, hørisolering, papiruldsisolering, træfiberisolering, osv.

Lav en disposition for oplægget først – hvilke informationer er relevante / interessante set fra dit synspunkt? Herefter kan du bruge portalen til at finde informationer.