Bøgevej

Den økologiske renovering – Bøgevej 9 i Roskilde

Ole og Kirsten foran deres tofamiliehus, som de har gennemrenoveret sammen med deres datter og svigersøn. Renoveringen er gennemført med høje ambitioner for miljø, energi, indeklima og arbejdsmiljø.

I 2012 købte Ole Winther og hans familie et dårligt vedligeholdt hus fra 1938. Siden har de renoveret bygningen fra kælder til kvist ud fra et mål om at bygge så miljørigtigt som muligt, og samtidig leve op til de nye energikrav i Bygningsreglementet for 2020 – syv år før det overhovedet bliver til krav!

Huset, der har et grundareal på 120 m2, er nu opdelt i to lejligheder. Ole og Kirsten bor i stueetagen og deres datter og svigersøn bor med deres to børn i en lejlighed fordelt på 1. sal og en tagetage med skråvægge.

Det har været en prioritet for familien at sikre et flot lysindfald i begge boliger. Køkkenerne er åbnet op mod stuen, så der er lys og luft. På første sal skaber en ny åben trappe forbindelse til tagetagen. Taget er løftet, så det sikrer optimal ståhøjde i loftsetagen, og isoleringen er placeret ovenover de gamle spær, der nu er synlige og flot eksponeret.

Første skridt i renoveringen var at isolere fundamentet udvendigt og udlægge omfangsdræn.

Dernæst blev klimaskærmen renoveret. Dette blev udført, så hele konstruktionen blev diffusionsåben og dermed god til at håndtere fugt.

Der er så vidt muligt brugt ugiftige materialer med lavt vedligeholdelsesbehov hele vejen rundt. F.eks. er der valgt kalkmørtel med fæhår i stedet for kemiske fugematerialer.

De gamle bøgeparketgulve er bevaret og fremstår rustikt, ligesom stuk, paneler og oprindelige døre er bevaret. Trætrappen til tagetagen er slebet ned, så den danner et fint samspil med terrazzotrappen til de nederste etager.

De gamle tegl er renset og genbrugt, og et solcelleanlæg er nedfældet i tagets sydvendte side. De har også valgt at forbedre lydisoleringen i etageadskillelsen mellem de to boliger.

Energirenoveringen af Bøgevej 9 blev afsluttet i foråret 2013.

Vinduer og døre

Alle vinduer og yderdøre er udskiftet med nye trelagsvinduer med dobbelt fals, fremstillet af kernetræ fra langsomt voksende fyrretræer fra Lapland behandlet med linoliemaling.

Fundament

Under terræn er der isoleret med 20 cm stenuld. Over terræn er soklen isoleret med 20 cm EPS.

Facade/Ydervægge

Alle ydervægge er efterisoleret udvendigt. De oprindelige murstensmure er bevaret, og reglar er fastgjort hertil. Yderst er der påsat en 4 cm Homatherm træfiberplade. Facaden er pudset med gennemfarvet kalkpuds, så den fremstår med en lys pudset overflade. Der er indblæst 20 cm papiruld i konstruktionen.

Lydisolering

Gulvet på 1. sal er taget op. Lyd/gummibånd er monteret ovenpå spær, dernæst flydende OSB og trindæmpende dug. Det gamle parketgulv er renset og lagt ned igen.

Skillevægge

Skillevægge står som i den oprindelige bygning, men nogle er delvis fjernet for at skabe større åbninger mellem tilstødende rum. Der er åbnet op for indendørs adgang til den beboede tagetage med ny trappe. Altan til 1. salen er monteret.

Tag

Gipsplader på de gamle spær, OSB plader, forskalling, I-spær, diffusionsåben dug, klemlister, nye lægter, gamle teglsten renset for mørtel og genbrugt. Under solceller, der er æstetisk nedfældet i taget, er der tagpap. Taget er isoleret med 40-50 cm papiruldsisolering.

Tekniske installationer

Solcelleanlæg, der producerer mere el end beboerne bruger. Alle installationsrør er samlet i en skakt midt i huset, hvorfra der samtidig er etableret centralstøvsuger.

Solcellerne er nedfældet i tegltaget, således at der er 40 mm isolering under solcellerne og 50 mm under resten af taget. De oprindelige tegl er afrenset grundigt i hånden inden de er lagt op igen.

Fundamentet er isoleret med 20 cm EPS over terræn og 20 cm tysk mineraluld under terræn. Terrænisolering af genbrugsglas – Technopor - blev overvejet, men fravalgt pga. pris.

Monterede reglar udvendig på facaden.

Homathermplade monteret med 22 cm papiruld bagved.

Kontakt Ole Winther

Tlf.: 60650127