Det bæredygtige tag

Det bæredygtige tag

Foto: Jørgen Kaarup.

Et stråtag er ud fra en livscyklusvurdering det mest klimavenlige tag der findes. Her ses moderne arkitektur med strå fra Holland.

Hvis man vil vælge et bæredygtigt tag, kan man anvende LCA principperne og vurdere de forskellige materialer – og så sammenholde det med hensyn til økonomi og bygningens arkitektoniske udtryk.  

Mange tagbelægninger kan være svage på forskellige punkter i forhold til LCA’en. Men der findes gode alternativer, som er udviklet ud fra principper om en mindre ressourcekrævende produktion, længere levetid og muligheder for genanvendelse eller kompostering.

Af muligheder for tagbelægninger med gode resultater i forhold til LCA’en har vi på denne portal medtaget:

  • Stråtag
  • Grønne tage
  • Træspån
  • Vegetabilsk tagpap
  • Genbrugstegl
  • Stålpladetag

De nævnte løsninger kan alle anvendes i en åndbar konstruktion.