Genbrugstegl

Genbrugstegl

Bergsten Tegl, i Havdrup oplever stigende efterspørgsel på brugte tagsten. De renser og sorterer tagsten, så man kan købe en eksakt type, hvis man har brug for dette f.eks. til reparation af et eksisterende teglstenstag. Der er p.t mange genbrugstegl på markedet – så det er ikke et problem at finde nok ens tegl til et helt tag – men det anbefales at bestille i god tid.

Genbrug af teglsten

Teglsten til tag såvel som til mur kan genbruges. Her er fokus på tagsten – for mursten se link nedenfor til videre læsning.

Oprindelse

Tegl og mursten har været anvendt i mange år – en kilde siger, at de blev brugt i Mesopotamien for helt op til 5.000 år siden. I Danmark blev de første egentlige teglværker lavet i 1700 tallet, men der har været anvendt tegl i Danmark også længe inden da.

Råmateriale

Genanvendte brændte lersten/teglsten.

Fremstilling

Indsamles fra nedrivninger. Egnede tegltage bliver typisk skiftet, fordi der ikke er undertag på. Fagfolk anbefaler ofte udskiftning længe før det er nødvendigt, og desværre er det meget få af disse tagsten af tegl, der bliver indsamlet, selvom de er i god stand.

På mange teglsten er der rester af cementmørtel, og det betyder desværre, at det er svært at genbruge mursten og tagsten af tegl, da det er næsten umuligt at fjerne. På byggerier fra før 1960 blev der anvendt kalkmørtel som er mulig af fjerne. Det er en vigtig pointe i f.t. at bruge kalkmørtel i fremtidigt byggeri, at dette vil muliggøre genbrug af teglstenene.

Der er lavet forsøg med at skære en kvadratmeter væg ud af en væg muret med cementmørtel og genbruge denne. Den er dog tung at håndtere.

Opbygning

Eksisterende tagkonstruktion beklædes med teglsten.

Anvendelse

Kan anvendes på alle slags tagkonstruktioner.

Når man vælger at benytte genbrugsmateriale til sit byggeri er det altid fornuftigt at tale med eventuelle leverandører i god tid, så man er sikker på, at materialet findes i de rette mængder.

Drift

Næsten ingen – enkeltsten kan erstattes efter behov

Bortskaffelse

Genanvendes eller nedknuses til fyld, eksempelvis vejfyld.

Fordele og ulemper

Fordele

  • Genbrug af teglsten betyder at man sparer både energi og råstoffer.
  • Teglstenstag kan benyttes til regnvandsopsamling.
  • Genbrugstegl sælges mange steder og nødvendiggør derfor meget lidt transport.
  • Ligesom ved brug af bevoksningstaget, tagpap og ståltag skabes en åndbar konstruktion ved at der lægges afstand mellem bræddelag og tag. Herfra kan fugten ventileres bort og der skabes et godt indeklima. 

Ulemper

  • Genbrugstegl er ikke altid en hyldevare. Ved store kvantum skal man bestille i rimelig tid.

Gode teglsten kasseres

Desværre kasseres mange gode teglsten, da efterspørgslen ikke er stor nok til at det kan betale sig at indsamle og rense sten af i det tempo bygninger rives ned.