Gode principper for bæredygtigt byggeri

Gode principper for bæredygtigt byggeri

Der er en række principper, man kan følge og hente inspiration i, når man ønsker at bygge nyt eller at renovere eksisterende byggeri på en bæredygtig måde.

Først og fremmest er livscyklusvurdering et godt værktøj til valg af byggematerialer. Dernæst er der en række spørgsmål, man skal overveje, bl.a. håndtering af fugt, afgasning fra byggematerialer, energiforbrug og økonomi.

Det er altid en god idé at tænke på bygningens drift allerede når man planlægger byggeriet.

Det er vigtigt at sikre gennemsigtighed for beboerne. Her er gode driftsinstruktioner vigtige for at opfylde intentionen om en miljøvenlig drift.

Giv håndværket tilbage til håndværkerne

Der vil altid være lokale faktorer, der har betydning for hvordan vi vælger at bygge. Den viden, der findes om metoder og materialer, vil også udvikle sig løbende.

Derfor er der brug for at alle, der arbejder med byggeri og anlæg, lærer at:

  • undersøge de aktuelle muligheder
  • tænke kreativt og problemløsende
  • udvikle sine evner til at undersøge og vælge de rigtige løsninger

Det handler i høj grad om at kombinere de byggeskikke og erfaringer, der har vist sig at fungere gennem mange år, med ny evidens baseret viden (der kan måles og dokumenteres).

”Vi må samle filosofi, poesi og håndværkernes kunnen”Wang Shu, japansk arkitekt

Se mere i menuen til venstre.