Livscyklus vurdering (LCA)

Et godt sted at starte, når man ønsker at bygge bæredygtigt, er livscyklus vurdering – også kaldet LCA. Man kan bruge principperne i en LCA til at vurdere, hvilke materialer, der er mest bæredygtige.

Figur 1

Figur 1 viser de forskellige faser ved produktion af byggematerialer (og andre produkter). I en LCA vurderer man påvirkning på miljø og ressourcer i hver fase og laver en samlet vurdering af produktets miljøprofil.

Man kan f.eks. vurdere et materiale ud fra disse fem spørgsmål:

  • Udvinding:

Hvordan påvirker udvinding af råvarerne til byggematerialet miljøet? er der tale om knappe ressourcer, hvor man skal begrænse brugen mest muligt? hvordan kan man erstatte disse med andre materialer?

  • Fremstilling og transport:

Hvordan sker forarbejdning og transport af materialerne? er forbruget af energi minimeret og hvordan kan man vælge materialer med mindst mulig belastning af miljø/energi?

  • Byggeriet:

Hvordan bliver håndværkere og miljø belastet under byggeriet? Hvordan kan vi begrænse ulemper?

    1. Driften:

Hvordan påvirker driften af huset miljøet? Kan vi projektere, så energiforbruget i drift bliver lavt? Hvordan kan vi undgå at bruge materialer, der giver afgasning af uønskede kemiske stoffer? Kan vi sikre et godt indeklima året rundt med en passende luftfugtighed (40-60%) uden for meget CO2? Og hvordan kan vi sikre et fornuftigt og overkommeligt behov for vedligeholdelse?

  • Bortskaffelsen:

Hvordan påvirker bortskaffelsen af huset og materialerne miljøet? Hvordan kan vi planlægge så vi kan fremme genbrug og genvinding? Kan vi undgå materialer, der ender i deponi?

Eksempler på LCA

For nogle byggematerialer er der udarbejdet en egentlig LCA, som man kan studere og læse konklusionerne på. Når man sammenligner LCA vurderinger, skal man være obs på, at det kan være forskelligt, hvor mange faktorer, der er med. Det kan være ret kompliceret – men LCA’en vil typisk give en god rettesnor.

Et eksempel på LCA for enkelte bygningsdele, hvor der kun opereres med tre faktorer (Primærenergiforbrug, drivhuseffekt og nedbrydning af ozonlaget) ses her.

Miljøvaredeklaration på byggevarer

For nogle byggevarer er der lavet en miljøvaredeklaration, også kaldet EPD (Environmental Product Declaration). Den dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber og er udviklet i henhold til internationale standarder (EN 15804 og ISO 14025). EPD’er kan også indgå som data i livscyklusvurderinger. Der er dog indtil videre kun udviklet få EPD’er i Danmark, men der forventes flere i de kommende år. Se mere her.