Økonomi er det tredje ben i bæredygtighed

Økonomi er det tredje ben i bæredygtighed

Når man taler om bæredygtig udvikling, taler man om, at der skal tages afvejede hensyn til mennesker, miljø og økonomi. Økonomien, og herunder driftsøkonomi, er i praksis en vigtig faktor, der kan være afgørende for de valg man tager i et byggeprojekt.

Den økonomisk vurdering skal altid afvejes i forhold til en række andre lige så legitime vurderinger om miljø, arkitektur mv. Men heldigvis trækker det nogen gange i samme retning. Et lavt behov for energi, vand og vedligeholdelse i driftsperioden vil holde det samlede forbrug og dermed miljøbelastningen fra byggeriet nede. Det vil samtidig betyde at de løbende driftsudgifter kan holdes nede.

Lav en totaløkonomisk vurdering

Totaløkonomi er en betegnelse for, at man regner alle faktorer med i en samlet vurdering, f.eks. skal omkostninger til en bygnings drift regnes ind allerede i planlægningsfasen.

Ved at inddrage udgifter til varme, el, vand og vedligeholdelse f.eks. i bygningens første 20 leveår, så træffer man nogle valg, der er mere langsigtede, end hvis man kun kigger på bygningens omkostninger i anlægsfasen.

I bæredygtigt byggeri skal man vurdere:

  • Kan de midler, der er til rådighed, bruges bedre?
  • Hvordan får man mest bæredygtighed for pengene?
  • Kan man spare på driften ved at investere mere i anlægsfasen?
”Det er en vigtig pointe, at bæredygtigt byggeri, som sætter hensyn til sundhed, miljø og klima højt, også bidrager til samfundsøkonomien på en positiv måde. Ved at sikre sunde boliger og undgå at påvirke miljø og klima negativt, sparer samfundet penge på budgettet for sundhed og miljø. Anvendelsen af bæredygtige byggematerialer er på alle måder samfundsøkonomisk mere rentabel, idet ‘konventionelle’ byggematerialer giver samfundet og kommende generationer en stor ekstraregning i form af belastning af miljø, klima, håndværkernes sundhed, affaldshåndtering, tidsubestemt deponi osv.”Kaj Hansen, lærer på Roskilde Tekniske Skole