Ler til komprimerede lersten

Ler til komprimerede lersten

Lersten kan fremstilles af lokal lerjord og komprimeres under højt tryk. Derved spares den energi, man ellers ville bruge til at brænde stenene, og til transport.

Ler har nogle særligt gode egenskaber i indeklimaet, da det er godt til at optage og afgive fugt, som ellers altid er en udfordring i bygninger. Ler kan også effektivt lagre varme, og det har markante lyddæmpende egenskaber. Leren kan desuden være med til at regulere lugte i et rum.

Herunder ses video fra 'Det Åndbare Hus':

Oprindelse

Lerjord er en ubegrænset råvare, der findes rigtig mange steder i verden - fra Grønland til Afrika, og fra Mors til Bornholm. Ler har været anvendt som byggemateriale i årtusinder, og anvendes stadig mange steder - ofte i form af soltørrede sten og puds/mørtel af lokalt opgravet lerjord.

Råmateriale

Til komprimerede lersten anvendes kun lerjord og vand. Jorden skal indeholde mellem 10 og 20 % ler, som det meste morænejord gør.

Fremstilling

Lersten bliver produceret af morænejord, som er et restprodukt fra byggeri og anlægsarbejde. I Danmark er det ofte muligt at aftale med lokale vognmænd, at de leverer jorden gratis direkte fra forskellige byggepladser. Jorden skal være dokumenteret 100 % ren og lerindholdet skal være 10-20 %. Der tilsættes evt. sand hvis lerindholdet er for højt.

Jorden bliver behandlet først i en tromle, der knuser klumperne og dernæst kørt igennem et sold, der sorterer de større sten fra. Den fine lerjord bliver derefter presset til lersten i en pressemaskine med højt tryk (40 ton). Hvis der er brug for det, kan fugtindholdet reguleres ved tilsætning af vand. Det helt fine ler bliver sigtet fra og bruges til lermørtel.

De komprimerede lersten har en bedre bæreevne og stabilitet, end de ubrændte soltørrede lersten, der f.eks. har været anvendt i traditionelt bindingsværksbyggeri her i landet.

Virksomheden Egen Vinding og Datter i Ringsted har produceret lersten siden 1998 og producerer dem i to størrelser: almindelig dansk murstens-format og en større sten.

Anvendelse

En komprimeret lersten er især velegnet til indendørs murværk, til skillevægge og bagmur eller f.eks. til muren mellem opholdsrum og havestue. Den tunge væg betyder, at indeklimaet bliver mere stabilt, fordi den kan rumme og hurtigt optage mere varme og fugt end andre byggematerialer.

Komprimerede lersten er gode til at optage og afgive fugt, men de kan ikke tåle vand. Derfor er det en god idé at mure det nederste lag af væggen med brændte mursten, for at sikre sig ved oversvømmelser f.eks. pga. vandspild fra en vaskemaskine.

Komprimerede lersten er uhyre effektive til at optage og afgive fugt. Derfor er det nyttigt at have en lerstensvæg i et badeværelse, hvor der ofte er problemer med fugt. Lerstenene optager fugten, afgiver den langsomt igen og er på den måde med til at hindre svamp og skimmel i rummet. De kan dog ikke tåle vand. Man skal derfor ikke have lersten i brusenichen og det kan være en god idé også her at mure det nederste lag af væggen med brændte mursten.

Man kan vælge at lade lerstensvæggen stå rå, eller den kan filtses, pudses med almindelig lerpuds eller med indfarvet finpuds.

Man kan male en lervæg med både naturmaling, silikatmaling, kalk og lermaling uden at man derved ødelægger lerens gode indeklimaegenskaber. Her grænser en væg der er malet med hvid naturmaling op til en ubehandlet væg.

Brug leren der hvor den giver mening, og der hvor den har sine fordele

Det kan ikke anbefales at opsætte fliser uden på lerstenene. En vægopbygning skal altid gå fra hårdt til blødt, og fliserne kan nemt falde af, fordi fliseklæben er så hård.

Det kan ikke anbefales at bruge ler f.eks. over vask eller komfur. I stedet kan f.eks. anvendes stucco der skyer vand til et vist punkt, eller marokkansk Tadelakt.

Drift

Hvis der kommer revner eller skader i en lerstensvæg eller en væg pudset med ler kan de let udbedres. Ler kan altid fugtes op igen og nyt materiale binder sig uden problemer. Derefter kan der f.eks. filtses igen.

Bortskaffelse

Ved nedrivning af et hus kan leren umiddelbart spredes ud på jorden igen, da alle materialer kommer direkte fra jorden og derfor kan komposteres.