Lerplader

Lerplader

Lerplader har en række fordele ift. indeklima og LCA. De kan bruges i stedet for plader af gips eller træfiber, eller i stedet for at pudse direkte på rør-væv til indvendige vægge og lofter. Her ses en plade i de typiske mål: 25 x 120 cm.

Oprindelse

Lerplader kan indeholde ler, rør, jute og evt. stålnet. Ler er en ubegrænset råvare, som findes rigtig mange steder i verden og også i Danmark. Rør er en plante, der høstes langs søbredder mv. i Danmark eller importeres. Jute er tekstilfibre lavet af bark fra juteplanten, der især dyrkes i Asien. Jute er et billigt materiale, der traditionelt er blevet brugt til sække. Stål er en ikke- fornybar ressource, men da stål genbruges meget systematisk, er det ikke en knap ressource.

Råmateriale

Ler, rør, jute og evt. stålnet. Det materiale, der udgør nettet i pladerne er forskellige afhængigt af pladernes tykkelse, der varierer fra 14 - 25 mm.

Anvendelse                                                                                                                              

Lerplader kan bruges ligesom gipsplader til indvendige vægge og lofter. Pladen skydes på med en klammepistol og derefter pudses pladerne sammen.

Drift

Lerplader kan pudses med lerpuds og evt. males med f.eks. kalk eller linolieemulsionsmaling.

Bortskaffelse

Lerplader skal ved nedrivning adskilles i stålnet og resten. Stål kan genbruges og lerjord med jute og rør kan recirkuleres direkte til jorden / komposteres.

Fordele og ulemper

Fordele

  • En livscyklusvurdering af ler som byggemateriale er ualmindelig god.
  • Anvendelse af ler til byggeri er en meget ren proces uden tilsætningsstoffer, og energiforbruget til komprimerede lersten er i fremstillingsfasen kun 1/20 af den energi, der bruges ved fremstilling af f.eks. beton eller brændte mursten. CO2 udslippet er derfor reduceret ganske betydeligt.
  • Alt spildmateriale kan genbruges og ved nedrivning kan lerjorden gå direkte tilbage til naturen.
  • Arbejdsmiljøet er godt, der er ikke er problemer med at materialet ætser huden som kalk og cement gør.
  • Ler har rigtig gode egenskaber i den færdige bygning. Det kan optage og afgive fugt og varme og bidrager derved til et godt indeklima.

Ulemper

  • Lerplader er dyrere end gips.

Videre læsning

Bæredygtige materialer: sparenergi.dk (pdf) s. 41, med henvisning til flere kilder.