Munksøgård

Bofællesskabet Munksøgård - ejerboligerne

Alle fotos: Jette Hagensen.

Lotte og Steen foran deres bolig i bofællesskabet Munksøgård ved Roskilde.

I 1995 besluttede en gruppe mennesker, at bygge et større økologisk bofællesskab, der tager vide hensyn til miljø og mennesker. Idéen var, at der skulle være plads til alle indkomst- og aldersgrupper, og være gode udearealer og gode muligheder for nyttehaver, dyrehold og økologisk landbrug. Placeringen skulle være tæt på en togstation og max. en halv time fra København. I år 2000 flyttede beboerne ind i de 100 nybyggede boliger i Munksøgård ved Roskilde – efter mange møder og en lang byggeproces.

Steen og Lotte, der var med næsten fra begyndelsen, bor stadig i deres enderækkehus med udsigt til køkkenhaver og køer. De valgte at købe en af de 20 ejerboliger, der er lidt anderledes end de 60 lejeboliger og de 20 andelsboliger i det samlede bofællesskab.

Ejerboligerne er toetagers rækkehuse, og er bygget som en diffusionsåben trækonstruktion med synlige massive træbjælker indenfor og med lejlighedsskel af komprimerede lersten. Vinduerne er tolags lavenergivinduer med almindelige vinduesventiler i, og alle materialer er valgt mhp. at være gode til at optage og afgive fugt.

Der er ikke mekanisk ventilation udover en emhætte, som kun kører når den er tændt, og en lille ventilator i gæstetoilettet, der kører når lyset er tændt. Familien lufter ud 5 minutter med gennemtræk morgen og aften samt efter bad og madlavning. De oplever at have et godt indeklima med meget få fugtproblemer, dog kan der være kondens i vindueskarmen en kold vinterdag.

Steen og Lottes bolig er på 137 m2 og har et boligvarmeforbrug på omkring 7 MWh.

Steen i stuen med de massive træbjælker og lerstensvæg i baggrunden. Fra stuevinduet har de udsigt til køkkenhaver og græssende dyr, og her ses også solcellerne.

Lerstenene over køkkenbordet er behandlet med Shellak. Derved bliver overfladen vandafvisende og vaskbar. Væggen genbehandles ca. hvert 5. år. Der er en dejlig lille udestue foran hoveddøren mod vest med en lerstensvæg, der varmes op når solen skinner, og som holder på varmen i rummet.

Lerstensvæggen i soveværelset er malet gullig. Separationstoilettet er et must i alle 100 boliger på Munksøgård. Urinen opsamles i fælles nedgravede tanke og køres ud som gødning på markerne forår og efterår.

Terrændæk

Randfundament og terrændæk af beton, isoleret med EPS, ilagt gulvvarme. En del af gulvene er af genbrugsgulvbrædder.

Ydervægge

Et lag gips og krydsfiner indvendigt, 20 cm papiruldsisolering, og vindgips. Yderst brædder af Douglas gran lagt på klink og monteret på reglar. De er behandlet med linolie, der efterbehandles hvert 7. år. Hidtil har været brugt sort linolie (tilsat kønrøg) fremover er det tilstrækkeligt at behandle med linolie uden farve.

Tag

To lag gips indvendigt, ca. 30 cm papiruldsisolering, undertag og tegl. Der var et ønske om at bruge genbrugstegl, men det var ikke muligt at finde så store mængder på det tidspunkt (år 2000).

Tekniske installationer

Et fælles træpillefyr forsyner alle boliger med varme og varmt vand via lokal fjernvarme. Fjernvarmeledninger i jord på en del af anlægget er skiftet ud til ledninger med lavt varmetab. Der er et ønske om at skifte resten af fjernvarmeledningerne også. Cirkulationspumperne er også udskiftet til mere energieffektive pumper.

Solfangere på fælleshusene sørger for at dække varmtvandsbehovet i sommerhalvåret.

Urinseparation og sandfilter er en fælles løsning for alle toiletter. Der har været en hel del reparationer på toiletterne – men det fungerer OK nu. Urin udbringes på landbrugsjord, og nedfældes til korn eller græs. Et lokalt sandfilteranlæg renser øvrigt spildevand. Der har været en del udbedringer på sandfilteret og senest en total reetablering af anlægget, der nu fungerer godt.

Regnvandsopsamling er en fælles løsning fra alle tage. Det anvendes til tøjvask i fælles vaskeri i fælleshuset. Da der er lavt indhold af kalk i regnvand, kan mængden af sæbe reduceres.

Solceller er monteret på taget af de 20 ejerboliger i slutningen af 2012, med en produktion svarende til elforbruget i disse boliger samt fælleshus for disse.

En anden boligejer i Munksøgård har udskiftet vinduerne til 3 lags-vinduer med ekstra isolering. Det har betydet, at de ikke længere oplever kondens i vindueskarmen. De har også efterisoleret soklen.

Kontakt Lotte Kærgaard og Steen Solvang Jensen

Tlf.: 77410140

E-mail: ssj@munksoegaard.dk og lotte_kjaergaard@munksoegaard.dk