Papiruldsisolering

Papiruldsisolering

Fotos: Ida Nielsen / Jette Hagensen.

Papirisolering blæses ind i præfabrikerede elementer og ses her i en hulmur – ved vindueskarmen.

Oprindelse

Papir i form af cellulosefibre har været brugt til isolering af bygninger i over 100 år i en række lande, bl.a. i USA. Det første patent på fremstilling af isolering af genbrugspapir blev udtaget i England i 1893.

Industriel fremstilling i større målestok begyndte i USA efter anden verdenskrig, og i dag bruges papiruld som isoleringsmateriale i mange europæiske lande. I Tyskland, Østrig og Schweiz er op mod 25% af boligmassen isoleret med papirgranulat.

I Danmark har man anvendt papirisolering siden begyndelsen af 1990’erne, men efterspørgslen på produktet har de senere år været stærkt stigende.

Råmateriale

Genbrugspapir og brandhæmmer.

Læs mere om brandhæmmer her.

I isoleringsmåtter af papir er der desuden anvendt miljøvenlig lim.

Fremstilling

Papir fra brugte aviser kværnes og findeles til en fin, luftholdig fibermasse, kaldet papiruld. Derefter tilsættes mineralske salte, der beskytter mod brand.

Opbygning

Papirulden leveres i løs vægt i sække, eller den kan leveres til direkte indblæsning f.eks. i en vægkonstruktion eller på et loft. Papirisolering fås også som limede plader. Her skal man være opmærksom på, at undgå kuldebroer ved samlingerne.

Anvendelse

Papiruld anvendes både på lofter og i skunke, og til isolering af vægge både ved indvendig og udvendig isolering. Det er også velegnet til hulmursisolering. Papirulden kan indblæses med en speciel indblæsningsmaskine via en slange direkte fra bil/trailer.

Papiruld er et hygroskopisk materiale. Det betyder, at fugt vil fordele sig i hele materialet, hvorfra det nemt kan afgive fugten igen. Derfor kan denne type isolering med fordel anvendes uden dampspærre og i en ’åndbar konstruktion’.

En væg, der skal isoleres med papirisolering skal opbygges som en lukket kasse. Papirisolering er brændbart, og det skal derfor indbygges i en brandsikker konstruktion, hvad man jo næsten altid gør i dansk byggeri. Gips eller træ (min. 21 mm) eller lerpuds kan opfylde brandkravet. Under en brand kan der let komme ilt til og derfor anvendes brandhæmmer.

Papirulden har den fordel, at den ved indblæsning fylder rummet helt ud, så der ikke bliver nogen kuldebroer.

Drift

Papirisolering nedbrydes ikke i korrekt udførte konstruktioner. Når isoleringen bliver indblæst korrekt og der er det rette tryk i materialet, vil der ikke ske sammenfald. Undersøgelser har vist, at papirisolering i ydervægge 15 år efter ligger fuldstændig som på etableringstidspunktet uden at være sunket sammen.

Bortskaffelse

Selve papirisoleringen, der er fremstillet af genbrugspapir, giver sjældent anledning til restaffald. Evt. overskydende isolering suges tilbage i beholderen og kan anvendes igen. Ved nedrivning af bygninger med papirisolering i, kan dette afleveres som ’småt brændbart’, da koncentrationen af borsyrestoffer er under 5%. De skal derfor ikke deponeres, som det er tilfældet med mineraluld. Papirisolering af typer uden farlige stoffer vil ved bortskaffelse desuden kunne komposteres, tjek deklarationen og se mere her: Brandhæmmer.

Fordele og ulemper

Fordele

  • Billigt.
  • Let at tildanne og kan nemt komme ind i revner og sprækker og ved bomkanter.
  • Arbejdsmiljøvenligt. Det klør og kradser ikke, da papirulden ikke indeholder mineralske stoffer af nogen art og er derfor langt mere behageligt at arbejde med end for eksempel mineraluld.
  • Kan benyttes i en åndbar konstruktion.
  • God lydisoleringsevne. Papirisolering lydisolerer bedre end f.eks. mineral- og glasuld ifølge undersøgelsen ’Sammenlignende undersøgelse af lydisolation’, 2010, udarbejdet af Nordsjællands Akustik Aps.
  • Isoleringsværdi (lambda værdi) på ca. 0,035 – 0,04, hvilket svarer ca. til de mest anvendte isoleringsmaterialer.
  • Energiforbrug til fremstilling af papirisolering er 3-4 gange mindre end ved produktion af mineraluld.
  • De genbrugte cellulosefibre udgør et CO2-lager, fordi det har optaget CO2 i sin levetid.

Ulemper

  • Det udvikler støv, maske skal bæres ved indblæsning.
  • Som brandhæmmer kan der være tilsat borsalte, der er mistænkt for at være sundhedsskadelige. Tjek deklarationen, læs dog også mere her.

Videre læsning

Energistyrelsen - Bæredygtige materialer:

sparenergi.dk (pdf)

Ernst Jan de Place Hansen - Produktionsprocesser og hygrotermiske egenskaber for isoleringsmaterialer – Leverandør/producent oplysninger. DTU 1999. (pdf)

Teknologisk Institut, 2012 -Efterisolering med papiruld i bygninger: jmnaturisolering.dk (pdf)

Miljøministeriet, 2015 - Survey of Boric acid and sodium borates (borax): ft.dk (pdf)

Sammenlignende måling af lydisolation, teknisk rapport nr. nsja 10-22 (2010), Nordsjællands Akustik: papiruld-nordsjælland.dk

Eller:

yumpu.com

papirisolering.dk

http://www.cbidanmark.dk/