Til læreren / underviseren

Til læreren / underviseren

Dette undervisningsmateriale om bæredygtige alternativer i byggeriet er målrettet til at bruge både på grunduddannelsen og i efteruddannelsen og kan også bruges på EUX. Man kan tilpasse niveauet til de elever, der er på et forløb og også til de enkelte eleveres kompetencer og ambitioner.

Det er især relevant for tømrere, murere og malere, men kan også bruges på andre håndværksuddannelser som introduktion til bæredygtigt byggeri.

Materialet kan også kombineres med samfundsfag ved at perspektivere problemstillinger om bæredygtighed, miljø og klima. Derigennem kan det bidrage til en bredere dannelse, hvor eleverne arbejder med et emne som samfundsansvar og mere konkret med arbejdsmiljø og sikkerhed.

Under fanebladet Opgaver finder du fem ret forskellige opgaver. Idéen er at disse kan tilpasses og udvikles så de passer til elevgruppen. Hvis du har kommentarer og input til flere opgaver hører vi gerne fra dig, på evd@egenvinding.dk:

  1. Praktiske værkstedsopgaver
  2. Sketch up opgaver
  3. Kan du få 13 rigtige?
  4. Informationssøgningsopgaver
  5. Case baseret /problemorienteret opgave

Vejledning til at bruge portalen

Vi har opdelt teksterne, så den første del, under kategorien ’Indledende’, handler om bæredygtige alternativer indenfor byggeri og byggemetoder, herunder hvordan man bruger livscyklusvurdering (LCA) som metode til at vurdere og sammenligne byggematerialer og bygningsdele. De næste kategorier omhandler en række byggematerialer, der er gode at bruge i bæredygtigt byggeri - samt affald og genbrug. Dernæst har vi beskrevet en række eksempler på byggerier, hvor der er arbejdet med bæredygtige løsninger - til inspiration. Her finder du også link til supplerende materiale. Endelig er der forslag til opgaver og denne tekst ’Til læreren’.

Vi har indsat nogle farvekoder der har følgende betydning:

  • Ord markeret med grønt viser en lille ordforklaring, når du peger på ordet.
  • Ord markeret med lilla linker til en anden side på denne undervisningsportal.
  • Ord markeret med turkis linker til en ekstern hjemmeside, der uddyber emnet.
  • Ord markeret med rød linker til en 'Uddybning for nørder'-side.
  • Ord markeret med orange linker til en fil.

I forbindelse med opgaverne er der nogle tegninger lavet i SketchUp. Samme sted finder du et link til download af en SketchUp Viewer, som kan bruges til visning af tegningerne. Hvis du skal arbejde videre med tegningerne kræver det at du har licens til programmet SketchUp – hvilket mange formentlig har via skolen.

Download SketchUp Viewer på denne side.

Til opgaven ”Kan du få 13 rigtige? ” er de rigtige svar her:

1: 3 er korrekt, 2: 1 og 3 er korrekt, 3: Rigtige svar: træ, ler, mursten, træfiber og gips. Mursten dog i mindre grad end de øvrige materialer, 4: 3. er korrekt, 2 kan også være korrekt, 5: 1 er korrekt, 6: alle er korrekte, 7: 2 er korrekt, 8: 1 er korrekt, 9: 1 og 2 er korrekt, 10: 3 er korrekt, 11: 2 er korrekt, 12: 1 er korrekt, 13: 1 og 2 er korrekt.