Træfiberisolering

Træfiberisolering

Træfibermåtte kan skæres i smalle strimler og man kan stoppe helt tæt med dem. Træfiber som løsuld kan blæses ind på samme måde som papiruldsisolering.

Oprindelse

Træfibre er et relativt nyt isoleringsmateriale og salget er i fremgang. I gamle dage brugte man savsmuld og høvlspåner i eksempelvis etageadskillelser og revner og sprækker. I dag har man en række industrialiserede isoleringsprodukter baseret på træfiber. Det har været brugt i Danmark siden 1990’erne og i Sverige siden 1980’erne.

Råmateriale                                                                                                                     

Fremstilles af ukurant nåletræ fra fældet skov eller af overskudstræ fra lokale savværker. Visse produkter kan indeholde ammonium polyfosfat eller Ammonium Sulfat som brandhæmmerpolyethylen-fibre, vandskyende stoffer mv. Tjek deklarationen.

Fremstilling

Træfiberuld bliver lavet af flis som defibreres til en fin uld, der bruges som løst isoleringsmateriale. Massen tilsættes polyethylen-fibre og formes til måtter eller plader.

Opbygning

Træfiberuld kan leveres i sække eller direkte via indblæsningsmaskinen.

Træfibermåtter/plader findes i forskellige varianter med specielle egenskaber eksempelvis fleksible måtter, hårde og/eller pudsbare plader.

Se f.eks.

traefiberdanmark.dk

kks-woodfibre.dk

hunton.dk    

steico.com

traefiberisolering.dk

Anvendelse

Træfiber-løsuld anvendes i tage, skunke, lofter, skillevægge og lette ydervægge. Ulden indblæses i lukkede konstruktioner i ydervægge og på loft med en slange direkte fra bil/trailer med en speciel indblæsemaskine.

Måtter monteres direkte i væg- og tagkonstruktioner.

Plader bruges mest som undertag, vindplader og som pudsbar facadeisolering.

Træfibre er et hygroskopisk materiale. Den hygroskopiske effekt bevirker, at træfibrene fordeler fugt ud i hele materialet, hvorfor fugt nemt afgives igen. Derfor kan denne type isolering med fordel anvendes uden dampspærre og i en ”åndbar konstruktion”.

Drift

Træfiberisolering nedbrydes ikke i korrekt udførte konstruktioner.

Bortskaffelse

Træfiberisolering kan genbruges eller brændes, og evt. komposteres, dog ikke hvis der er indhold af plastfibre. Tjek deklarationen.

Fordele og ulemper

Fordele

  • Kan benyttes i en åndbar konstruktion.
  • Arbejdsmiljøvenlig.
  • Træ er et af de mest bæredygtige byggematerialer, se mere her.
  • Isoleringsværdien er 0,035 – 0,04 og ligger dermed på linje med de mest anvendte isoleringsmaterialer.
  • Træfiber kan være brandhæmmet med ammonium polyfosfat.

Ulemper

  • Det kan være vanskeligt at tilskære måtter af træfiber, men speciel håndholdt skæremaskine letter tilskæring.