Uddybning for nørder: Brandhæmmer

Uddybning for nørder

Brandhæmmer

Det er typisk borsalte som borax og borsyre eller aluminiumhydroxid, der bruges som brandhæmmer i papirisolering. F.eks. indeholder flere produkter 9 % aluminiumhydroxid 3 % boraks og 3 % borsyre (regnet i % af totalvægten). Der findes også flere typer af papirisolering, der er borfrie. De indeholder i stedet mineralske komponenter, der ikke er på listen for farlige stoffer. Tjek deklarationen.

Borsalte har både en brandhæmmende og en biocidlignende effekt, der skal forhindre råd og svamp. Det sidste er dog unødvendigt, hvis man holder konstruktionen tør. Borsalte optræder pt. på EU's kandidatliste over potentielt problematiske stoffer, men der er diskussion om borsaltes eventuelle giftklassificering.

Hvis man vil undgå borsalte, kan man i stedet bruge ammoniumpolyfosfat eller andre salte, eller f.eks. soda som brandhæmmer.

Soda anvendes ikke pt. da det slider på produktionsanlægget. Hvis man vil anvende dette, må man altså regne med en kortere levetid på maskinerne. Det kan vise sig at være en god idé på sigt hvis der mangler alternativer uden uønskede miljøeffekter.

Der findes produkter med ammoniumpolyfosfat på markedet. Det er en løsning, hvor der ikke er påvist uønskede effekter, heller ikke ved brand. Dog nævner en kilde at ammoniumpolyfosfat kan fremme kompostering af papirulden, men formentlig kun hvis der er fugtigt. Men dette stof er en forholdsvis knap ressource, så det er næppe en løsning, der kan bruges i større stil.

Bor er derimod en rigelig ressource. Bor kan dog ligesom mineraluld give giftige dampe ved brand. Det vil være godt at få undersøgt eventuelle miljøproblemer ved anvendelse af bor yderligere. Miljøstyrelsen skriver i et survey fra 2015 om bor, på side 63: 'Data do not indicate a high toxicity':

Miljøministeriet, 2015: Survey of Boric acid and sodium borates (borax)