Uddybning for nørder: Konserveringsmidler i maling

Uddybning for nørder

Konserveringsmidler i maling

De fleste indendørs malinger er konserveret med Methylisothiazolinone (MI). Det har vist sig meget problematisk i f.t. indeklimaet, med reaktioner både i f.t. arbejdsmiljø og allergi, såvel i form af eksem som luftvejsgener. Der er en række konserveringsmidler kaldet thiazoler eller thiazolinoner, der har samme problematik i f.t. allergi og overfølsomhed.

Det er i dag tilladt at bruge MI også i svane- og blomstmærket maling. Dette skal man altså være opmærksom på, hvis man vil undgå risiko for allergi over for MI, når man maler indendørs.

Se mere om problematikken med MI i maling her: ecolabel.dk - MI i maling og dr.dk - Maling kan give alvorlig allergi.

Som alternativ til MI er der i dag kun få muligheder, der er godkendt efter EU's kemikalielovgivning. Man kan bruge E212 (Natriumbenzoat), der også kendes som Atamon, holdbarheden er dog ikke optimal.

En bedre mulighed er E218 (natriumsalt af methylbenzoat), men her støder vi på et paradoks, idet E218 er et stof, der er godkendt til anvendelse i fødevarer (E-listen), ligesom resten af de stoffer der indgår i Naturmaling er på E-listen. Men det er endnu ikke kommet med på EU's liste over stoffer, der er godkendt efter Biocidforordningen.

Flere producenter arbejder på at finde en løsning på denne lidt absurde situation, så det bliver muligt at anvende E218 eller andre midler, der ikke giver indeklimamæssige problemer.