Ventilationsvinduet

Ventilationsvinduet fra Egen Vinding og Datter

Vinduet er lavet af kernetræ, og malet med linolie - ligesom EVDs øvrige vinduer. Det består af enten to lavenergiruder, eller af en lavenergi termorude (tolags) inderst og en enkeltrude yderst. Mellem disse er der et smalt mellemrum med luft. Vinduet kan åbnes, som det ses her nedenfor – ved at løsne nogle små beslag. Dette muliggør rengøring / pudsning. I den enkelte lavenergirude er der både energifilm og en gas, f.eks. argon.

T.v.: Ventilationsvinduet er åbnet og klar til pudsning mellem de to x to lag glas.
T.h.: Når de to x to vinduer er koblet sammen, er der en smal sprække mellem rammen på de to dele.

Når vinduet er lukket og solen skinner, vil luften mellem de to vinduer – i den smalle sprække der ses på tegning t.h. – blive varmet op. Den varme luft stiger opad og vil blive ventileret ind i huset, via en ventil i overkanten af vinduesrammen. Se foto nedenfor. Dette styres af en mekanisk funktion, der virker vha. et bimetal, således at når luften er varm bliver den ledt ind i huset.

Der er ikke nogen form for elektronisk styring, og altså hverken elforbrug eller behov for vedligeholdelse.

Her ses ventilationssprækkerne i toppen af vinduet.

Vinduets isoleringsværdi (U-værdi) er ca. 0,9 W/m2*K.

For vinduer og døre arbejdes med en Eref værdi. En værdi, der sammenholder solenergitilskuddet og varmetabet gennem ruden.

Her udmærker ventilationsvinduet sig ved at levere to solenergitilskud, fremfor ét enkelt ved normale vinduer.

Ét fra den direkte solenergi, der opvarmer materialer og rumluft i huset, og ét der driver en forvarmet frisk luft ind i boligen.

Ventilationsvinduet tager bygningsreglementets krav til eref et skridt videre og bliver reelt en energiproducent i bygningen i samarbejde med varmekilden.

Endvidere skaber ventilationsvinduet en dynamisk situation, hvor der skabes en energibesparelse, samtidig med at vinduet bidrager til reduktion af overtemperaturer og dermed energiforbrug til køling.

Varmebidraget kan være op til 10 grader varmere frisk luft indtag i forhold til ved traditionel naturlig ventilation. Ventilproducenten (Winvent) garanterer et luftskifte på minimum 15 m3/timen pr. ventil.

Ventilationsfunktionen betyder, at man kombinerer naturligt lys- og solindfald med en facilitering af frisk, forvarmet luft og dermed sundt indeklima i byggeriet. Den giver muligheden for at levere basisluftskifte til bolig eller kontor uafhængigt af oplukning af vinduer, ligesom det stadig giver bygningens bruger mulighed for at åbne og lukke vinduer uden at ødelægge bygningens ventilation – en mulighed, der frarådes ved mekanisk ventilation.

Ventilationsvinduet er den intelligente pendant til konventionelle vægmonterede friskluftventiler og leverer et basisluftskifte med stærkt reduceret temperaturfald og deraf følgende kuldegener.

Ventilationsvinduet lader altså den friske luft komme ind i huset uden at vinduet er åbent. Derved afskærmer det samtidig for støj. Og den friske luft bliver opvarmet på vej ind, så man reducerer varmebehovet.

Om sommeren må luftes ud på anden vis hvis det bliver for varmt indendørs. Der findes ventilationsvinduer der kan regulere dette, men det kræver elektronisk styring.

Bimetal

Bimetal laves ved at koble to forskellige metaller med forskellig varmeudvidelseskoefficient sammen. Ved en temperaturstigning bøjer det, hvilket kan udnyttes f.eks. i kontakter.

Illustration fra Wikipedia.