Villa i Sengeløse

Miljøvenlig renovering af 60’er villa

Alle fotos: Ole Lyd.

Renoveringen af det store hus på Bruunsvej kostede mere end selve huset havde kostet mange år tidligere, nemlig 950.000 kroner mod husets oprindelige pris på 850.000 kroner. For at understrege det miljøvenlige formål, i modsætning til de høje omkostninger, kalder bygherre renoveringen for ”Et Økologisk Projekt”.

Huset, der er fra 1963, blev udvidet med en 1. sal I 1972 og udgør nu 230 beboede kvm.  Renoveringen fandt sted i 2013 og indbefattede isolering af fundament, ydermure og gavle.  

Ved renoveringen blev huset isoleret med træfiberplader og papiruld. Bygherre fortæller, at renoveringen har ’lunet’ gevaldigt, og indeklimaet opleves varmere om vinteren og køligt om sommeren. Der er aldrig kondens, og duggen sidder udvendig. 

Indeklimaet er generelt blevet betydeligt bedre efter renoveringen. Kun ved hård frost i længere tid mærker man kulde, som trænger op fra krybekælderen. For at komme det til livs, mener bygherre at stuegulvet skal isoleres.

Af hensyn til kulde på første sal, mener bygherre desuden, at taget skal isoleres eller skiftes.

Før renoveringen lagde de glasuld i skunken, som dog ikke hjalp mærkbart. Nu mener bygherren, at det vil kunne få en betydning, da væggen neden under er blevet isoleret.

Soveværelse ovenpå har dårligt klima, som kan skyldes den tynde isolering på 100 mm i den skrå væg.

Huset føles meget varmere nu, og udgifterne til varme er faldet med ca. 1/4, (tal fra 2017), trods det, at der stadig mangler efterisolering af loft og gulv.

Huset set fra vejen. Med en lille men meget væsentlig kloakomlægning, har bygherre fjernet matriklens fedtbrønd, så al vand strømmer til samme afløb og undgår derved tilstopning og frysning. Bygherre fremhæver desuden det bæredygtige i den separate regnvandskloak i hele Sengeløse.

Terrændæk

Isolering: multipur (flamingo), ytong under døren.

Facade/Ydervægge

NHL – kalkpuds på Homatherm træfiberplader monteret udenpå reglar, som er monteret på facaden. Isoleret med papiruld. Indervægge står som oprindeligt.

Badeværelse

Badeværelset er inspireret af Hundertwasser er bygget før renoveringen

Skillevægge

Ikke ændret ved renovering.

Tag

Ikke ændret ved renovering, renovering heraf blev valgt fra pga. økonomi.

Tekniske installationer

Energikilden til opvarmning er gas

Vinduer og døre er skiftet fra 70’er vinduer til nye vinduer med tre lag glas og dobbelt fals.

Detaljer fra byggeprocessen: Montering af Homatherm træfiberplader og indblæsning af papiruld.

Det unikke badeværelse er inspireret af Hundertwasser.

Kontakt Ole Lyd

Tlf.: 21297506

Adresse: Bruunsvej 8, 2630 Sengeløse