Villa i Sengeløse

Miljøvenlig renovering af 60’er villa

Alle fotos: Ole Lyd.

Renoveringen af det store hus på Bruunsvej kostede mere end selve huset havde kostet mange år tidligere, nemlig 950.000 kroner mod husets oprindelige pris på 850.000 kroner. For at understrege det miljøvenlige formål, i modsætning til de høje omkostninger, kalder bygherre renoveringen for ”Et Økologisk Projekt”.

Huset, der er fra 1963, blev udvidet med en 1. sal i 1972 og udgør nu 230 beboede kvm. Den første del af energirenoveringen, der fandt sted i 2013, indbefattede isolering af fundament, samt af ydermure og gavle med træfiberplader og papiruld. Bygherre fortæller, at denne første del af renoveringen ’lunede’ gevaldigt. De oplevede indeklimaet som varmere om vinteren og mere køligt om sommeren, og der er ingen problemer med kondens. Duggen sidder udvendig. 

Indeklimaet blev generelt betydeligt bedre efter dette første skridt i renoveringen. Kun ved hård frost i længere tid mærkede man kulde, som trængte op fra krybekælderen. For at komme det til livs, mener bygherre at stuegulvet skal isoleres.

Før renoveringen havde de lagt glasuld i skunken, som dog ikke hjalp mærkbart. Nu mener bygherren, at det vil kunne få en betydning, da væggen neden under er blevet isoleret. Men soveværelse ovenpå havde fortsat et dårligt klima, som kan skyldes den tynde isolering på 100 mm i den skrå væg.

Af hensyn til kulde på første sal, mente bygherre derfor, at taget skal isoleres eller skiftes, og begge dele blev realiseret i 2018. Den gamle glasuld og aludampspærre er fjernet og skunken blev fyldt ud med papiruld og skrå ydervægge samt loftet op til spidsloftet er isoleret med 300 mm.

Allerede efter første del af isoleringsprojektet føltes huset meget varmere, og udgifterne til varme faldt med ca. 1/4, (tal fra 2017). Og dette på trods af, at der stadig manglede efterisolering af loft og gulv.

Efter den anden del af renoveringen hvor taget er skiftet og loftet er isolereret er Ole Lyd, der bor i huset vældig tilfreds: ”Vi har nu fået en MEGET jævn temperatur +/- ca. 1° i hele huset, så det er ret fantastisk.”

Huset efter første del af renoveringen set fra vejen. Med en lille men meget væsentlig kloakomlægning, har bygherre fjernet matriklens fedtbrønd, så al vand strømmer til samme afløb og undgår derved tilstopning og frysning. Bygherre fremhæver desuden det bæredygtige i den separate regnvandskloak i hele Sengeløse.

Det nye tag er lavet af stålplader, som er et miljømæssigt fornuftigt valg. Stål er et råstof, der er nok af, og som vi er gode til at genanvende, og samtidig kræver ståltaget meget lidt vedligeholdelse og er en forholdsvis billig tagløsning.

Terrændæk

Isolering: multipur (flamingo), ytong under døren.

Facade/Ydervægge

NHL – kalkpuds på Homatherm træfiberplader monteret udenpå reglar, som er monteret på facaden. Isoleret med papiruld. Indervægge står som oprindeligt.

Badeværelse

Badeværelset er inspireret af Hundertwasser er bygget før renoveringen

Skillevægge

Ikke ændret ved renovering.

Tag

Ikke ændret ved første del af renoveringen, hvor det blev valgt fra pga. økonomi. I 2018 blev taget skiftet og der blev efterisoleret med 300 mm papiruldsisolering. Skunke blev desuden fyldt op med papiruldsisolering.

Tekniske installationer

Energikilden til opvarmning er gas

Vinduer og døre er skiftet fra 70’er vinduer til nye vinduer med tre lag glas og dobbelt fals.

Detaljer fra byggeprocessen: Montering af Homatherm træfiberplader og indblæsning af papiruld.

Det unikke badeværelse er inspireret af Hundertwasser.

Kontakt Ole Lyd

Tlf.: 21297506

Adresse: Bruunsvej 8, 2630 Sengeløse