Hvad er bæredygtigt byggeri?

Bæredygtigt byggeri handler om at bygge gode, sunde boliger og bygninger, og samtidig tage vidtgående hensyn til miljø og klima.

Det handler også om at udvikle og anvende gode alternativer til de meget udbredte byggemetoder med anvendelse af store mængder beton, mineraluld og kemiske fugemasser og malinger. Sådanne byggerier lægger beslag på store mængder energi, tærer på ressourcer, som ikke er fornybare, og kan give problemer med sundhedsskadelig afgasning i indeklimaet og affald, der er svært at genanvende.

Dette undervisningsmateriale er lavet med udgangspunkt i metoder og erfaringer anvendt i Det Åndbare Hus.

Godt indeklima med lavt energiforbrug

På denne portal har vi særligt fokus på byggemetoder, der sikrer et godt indeklima ved brug af diffusionsåbne konstruktioner og byggematerialer, der er gode til at optage og afgive fugt. Herved kan vi bygge uden dampspærre og reducerer samtidig behovet for mekanisk ventilation.

Bæredygtigt byggeri kan både være spændende, ny arkitektur – eller enkle bygninger efter kendt design. Det afgørende er at tænke og handle bæredygtigt. Her ses t.v. byggeriet Permatopia i Karise hvor 90 miljøvenlige lavenergiboliger bliver opført i efteråret 2017. T.h. ses Halmhuset i Munksøgård ved Roskilde, hvor afbarkede stammer og vægge og tag af halm og ler er suppleret med akustikplader i loftet.

I bæredygtigt byggeri arbejder vi med...

 • At undgå skadelige stoffer
 • At genbruge/genanvende og at bruge lokale og gode materialer og materialer med en god miljøprofil
 • At undgå eller begrænse brug af byggematerialer, der har et højt forbrug af energi og en stor udledning af CO2 under fremstilling
 • At undgå eller minimere brug af byggematerialer lavet af knappe ressourcer
 • At spare på energien i bygningsdriften og undgå at forværre klodens klima
 • At skabe et godt indeklima i bygningerne, så mennesker trives
 • At skabe et godt arbejdsmiljø, så håndværkerne ikke får gener og bliver syge

Både byggefasen og drift og vedligehold skal tænkes ind. Det er selvsagt også vigtigt, at byggeriet opfylder de behov og ønsker man har for bygningen. Derved får bygningen lang levetid og man mindsker behovet for ombygninger.

I Danmark stammer 30 % af affaldsmængderne fra byggesektoren. Her ses et nedrivningsprojekt på Nørrebrogade i København.

I bæredygtigt byggeri er det også vigtigt at have fokus på...

 • Hvordan skaber vi bygninger, som mennesker trives i?
 • Er bygningen fleksibel i forhold til ændrede behov i fremtiden, er det f.eks. muligt at flytte vægge?
 • Kunne man opfylde de samme behov på færre kvadratmeter – f.eks.: er lydisoleringen god og er grundplanen gennemtænkt?
 • Er der mulighed for at tilføre energi i form af f.eks. solceller, der integreres i bygningen?
 • Udnytter man terrænet godt og er huset placeret rigtigt i forhold til sol, skygge og læ?
 • Er byggeriet og de tilhørende udearealer designet til at opfylde de sociale behov – er der f.eks. naturlige mødesteder?

Der er altså ikke én opskrift på bæredygtigt - eller økologisk – byggeri. Men der er en række principper, man kan bruge. Det handler også om det, man ikke gør. For eksempel kan man vælge ikke at installere komplicerede systemer for ventilation, som kræver meget energi, og vedligeholdelse og reparationer.

“Det er måske ikke muligt 100 % at gøre det, man vurderer er mest bæredygtigt. Økonomi, tid og andre faktorer kan betyde, at man går på kompromis, men hvert skridt i den rigtige retning er godt. ”Lars Jørgensen, Egen Vinding og Datter

Byggeri og boliger står for ca. 40 % af energiforbruget, og desuden for ca. 40 % af materialeforbruget i Europa. I Danmark stammer 30 % af affaldsmængderne fra byggesektoren. Byggematerialer kan ofte genbruges eller genanvendes - men man skal være opmærksom på evt. indhold af miljøfarlige stoffer, og på at leve op til nutidige krav til byggematerialer.